Helseundersøkelse DUNKER

 Helseundersøkelsen for Dunker er nå klar for registreringer. Avlsrådet for Dunker har bedt Veterinærhøgskolen om å gjennomføre en helseundersøkelse på Dunker. Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi avlsrådet en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og atferds-utfordringer – i den grad de finnes. Svaret du legger inn går bare til Veterinærhøgskolen […]

Utstillingsremiering og jaktprøver

NHKF minner om at dispensasjonsperioden for å kunne stille på jaktprøver uten at de er utstillingspremiert er nå utløpt, og fra nå av må hundene igjen være utstillingspremiert for å stille på jaktprøver.

Kjære jeger kollega og medlem i en Harehundklubb

Norske Harehundklubbers forbund har laget en spørreundersøkelse som vi håper du tar deg tid til å svare på. Du vil i den nærmeste fremtid motta en e-post, på e-postadresse hentet fra «min side» til NKK.Viktig!! Gå inn på «min side» på www.nkk.no for å sjekke at du har oppdatert e-postadresse.  Vi gjør oppmerksom på at for […]

Likviditetssituasjonen i NKK er nå svært kritisk.

Situasjonen har forverret seg fra alvorlig til kritisk og det vil ikke være mulig å opprettholde en minimumsdrift av NKK i 2. halvår 2020, uten betydelig tilførsel av kapital. Det arbeides både med søknad om krisepakke og lånefinansiering med statsgaranti. Dette vil kunne bedre likviditetssituasjonen noe, men vil ikke være tilstrekkelig for å sikre drift […]

Hvordan Norsk Kennel Klub påvirkes av korona-pandemien

Informasjon fra NKK Vi står alle i en svært alvorlig situasjon om dagen. Først og fremst med tanke på liv og helse, som naturligvis må ha hovedfokus. Samtidig må vi anerkjenne og håndtere det faktum at alle de nødvendige tiltakene også fører til store konsekvenser for bedrifter og organisasjoner, inkludert Norsk Kennel Klub og våre […]

NHKFs Representantskapsmøtet 2020 er Avlyst

NHKFs styre besluttet på styremøte fredag 13. mars å avlyse årets Representantskapsmøte som skulle vært avholdt 18. og 19. april i Trondheim.  Vedtak: Utfra dagens situasjon mht koronapandemien har forbundsstyret vedtatt å avlyse RS i 2020. Det nåværende styret fortsetter fram til nytt berammet RS den 18. april 2021. Årsberetning for 2019, revidert regnskap for […]

Mattilsynet endrer forslaget om konkurransedyrforskriften etter høringen

NHKF sendte inn eget høringssvar sammen med de øvrige i JD-Jakthunddivisjonen, se vedlegg (Høringssvar NHKF). Dette ble også tiltrådt av og inkludert i NKKs svar. De omfattende innspillene fra NHKF og de øvrige Jakthundforbundene som både inneholdt generell og konkret argumentasjon og en beskrivelse av hva vår aktivitet faktisk går ut på, har ført frem […]

Terminliste for jaktprøver 2020

I fjor ble vi pålagt av NKK å følge kalender-år og ikke prøvesesong som tidligere. Dette kravet ble presisert flere ganger overfor klubbene i forbindelse søknadsfristen 31.oktober 2019. Vinterprøvene, dvs prøver i januar-februar 2020 er det 2. korrekturlesing på i disse dager (korrekturlesinga gjelder alle prøvesøknader i 2020).  Klubbene vil få tilgang til å administrere […]

Harehundprøvene er åpnet

Hovedstyret vedtok å opprettholde HS-vedtak 75 om innstilling av terminfestede arrangementer og deltakelse med landslag i utlandet inntil videre. Etter dialog med Mattilsynet gjøres det unntak for følgende prøvetyper:   Bevegelige prøver (én hund og én dommer)Blod- og fersksporprøverAlle drevprøverElghundprøve bandhundElghundprøve løshundElgsporprøveBrukshundprøve for Schweisshund   Ordinære/samlede prøver (flere hunder på samme sted, men mulig å […]