Helseundersøkelsen for Dunker er nå klar for registreringer.

Avlsrådet for Dunker har bedt Veterinærhøgskolen om å gjennomføre en helseundersøkelse på Dunker. Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi avlsrådet en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og atferds-utfordringer – i den grad de finnes.

Svaret du legger inn går bare til Veterinærhøgskolen som lager tabeller over total-forekomsten (antall/prosent) av de ulike svar. Veterinærhøgskolen har kjørt tilsvarende undersøkelser i omtrent 90 ulike raser. I tillegg til oversikt for rasen vil undersøkelsen også gi mulighet til å få mer kunnskap om årsaker og nedarving av enkelte sykdommer i rasen. Hunder som av ulik årsak er døde, er også interessante og kan legges inn med dødsårsak og årstall.

Undersøkelsen er konfidensiell og veterinærhøgskolen minner om at avlsrådet IKKE vil få informasjon om hvilke hunder/eiere som har svart, de vil bare få en rapport med forekomsten av de ulike registreringene- så ingen bør være redd for konfidensialiteten.

Vi håper flest mulig vil delta og bidra til å skaffe en best mulig oversikt over rasens helse. De fleste bruker rundt 20 minutter på undersøkelsen;
Finn frem en kopp kaffe, hundens/hundenes regnummer og klikk på lenken under. 

https://nettskjema.no/a/233430