Til klubber og Forbund

Søknad om godkjent ettersøkshund- via Min Side

Det er åpnet for søknad om godkjenning av ettersøksekvipasjer via «Min side» på www.nkk.no

For hunder deltatt på NKKs teminfestede prøver så dukker resultatet opp automatisk dersom prøveleder har lagt inn oppnådd resultat i prøveprogrammet – mangler det resultater må søker kontakte klubb/prøveleder som er ansvarlig for den aktuelle prøven.
For hunder som systemet ikke finner at hunden har gått prøver (godkjenningsprøver), må søker/fører legge inn resultatene.

På NKKs terminfestede prøver, trenger man ikke lenger å bruke registreringsskjema for ettersøkshund.

Med vennlig hilsen
EVA PEDERSEN
Saksbehandler Aktivitetsavdelingen