Fagkomite for harehundprøver:

Per Harald Sivesind  sivesind@intek.no  tlf. 951 10 101

Knut Dagfinn Kjeverud k-da-kje@live.no tlf. 976 39 368

Medlem Terje Sandberg bjorbekk@hotmail.com tlf 913 00 952

Varamedlem Arne Christian Aasland arnechr@live.no tlf 412 24 846

Fagkomiteen er NKKs faginstans for forhold regulert av NKKs fellesbestemmelser og NHKFs egne jaktprøveregler. Fagkomiteen behandler saker som kommer skriftlig fra NKKs administrasjon v / aktivitetsavdelingen. Komiteen fatter sin beslutning og sender innstilling med begrunnelse til administrasjonen, hvorpå NKKs jakthundkomite eller disiplinærkomiteen stadfester beslutningen.