Helseundersøkelse DUNKER

 Helseundersøkelsen for Dunker er nå klar for registreringer. Avlsrådet for Dunker har bedt Veterinærhøgskolen om å gjennomføre en helseundersøkelse på Dunker. Undersøkelsen har …

NHKF minner om at dispensasjonsperioden for å kunne stille på jaktprøver uten at de er utstillingspremiert er nå utløpt, og fra nå av …

Norske Harehundklubbers forbund har laget en spørreundersøkelse som vi håper du tar deg tid til å svare på. Du vil i den nærmeste …

Situasjonen har forverret seg fra alvorlig til kritisk og det vil ikke være mulig å opprettholde en minimumsdrift av NKK i 2. …

Informasjon fra NKK Vi står alle i en svært alvorlig situasjon om dagen. Først og fremst med tanke på liv og helse, …

NHKFs styre besluttet på styremøte fredag 13. mars å avlyse årets Representantskapsmøte som skulle vært avholdt 18. og 19. april i Trondheim.  …

Grunnlaget er hentet fra NKKs statistikker.  

NHKF sendte inn eget høringssvar sammen med de øvrige i JD-Jakthunddivisjonen, se vedlegg (Høringssvar NHKF). Dette ble også tiltrådt av og inkludert …

I fjor ble vi pålagt av NKK å følge kalender-år og ikke prøvesesong som tidligere. Dette kravet ble presisert flere ganger overfor …