Helseundersøkelsen som ble gjennomført for dunker er klar.

Etter anbefaling gitt i vedtak fra NKKs Sunnhetsutvalg i sak 05b/22, vedtok NKKs Hovedstyre følgende på sitt møte 8-22 i sak 88/22: …

Nordisk Mesterskap for støvere foregår i Tornio, Finland 25.-27. november 2022. Norge deltar med følgende ekvipasjer: finskstøver Brynsåsen’s Lotta til Svein Tore …

NKKs Hovedstyre hadde en viktig sak til behandling i siste styremøte for oss som jakter med løse hunder. Dette er en sak …

Helseundersøkelse DUNKER

 Helseundersøkelsen for Dunker er nå klar for registreringer. Avlsrådet for Dunker har bedt Veterinærhøgskolen om å gjennomføre en helseundersøkelse på Dunker. Undersøkelsen har …

NHKF minner om at dispensasjonsperioden for å kunne stille på jaktprøver uten at de er utstillingspremiert er nå utløpt, og fra nå av …

Norske Harehundklubbers forbund har laget en spørreundersøkelse som vi håper du tar deg tid til å svare på. Du vil i den nærmeste …

Situasjonen har forverret seg fra alvorlig til kritisk og det vil ikke være mulig å opprettholde en minimumsdrift av NKK i 2. …

Informasjon fra NKK Vi står alle i en svært alvorlig situasjon om dagen. Først og fremst med tanke på liv og helse, …