Norske Harehundklubbers Forbund (NHKF) er en sammenslutning av 18 distriktsklubber fordelt over hele landet med for tiden ca. 3000 medlemmer. NHKF er av NKK delegert raseansvaret for de til enhver tid tildelte harehundrasene i gr. 6/4. Avlsrådene for disse rasene velges på NHKFs RS, klubber og raseringer har forslagsrett på medlemmer til avlsrådene for alle raser.
Avlsrådene spiller en viktig rolle i avlsarbeidet, der det legges vekt på jaktegenskaper, helse og eksteriør. For nesten hver rase er det dannet en rasering som skal arbeide for en forbedring av rasens bruksegenskaper samtidig som rasens sunnhet og ekteriør ivaretas. De fleste raseringene er tatt opp som medlem av NHKFmed lovverk tilpasset NHKF og NKK. De geografiske harehundklubbene står for arrangementer av utstillinger og jaktprøver, og har ansvar for utdannelsen av jaktprøvedommere innenfor NHKFs jaktprøveregler for drivende hunder.

Tidsskriftet til Forbundet er Harehunden som utkommer 4 ganger i året.