Søknad om godkjent ettersøkshund -via Min side

Til klubber og Forbund Søknad om godkjent ettersøkshund- via Min Side Det er åpnet for søknad om godkjenning av ettersøksekvipasjer via «Min side» på www.nkk.no For hunder deltatt på NKKs teminfestede prøver så dukker resultatet opp automatisk dersom prøveleder har lagt inn oppnådd resultat i prøveprogrammet – mangler det resultater må søker kontakte klubb/prøveleder som […]

Endring i championatregler

Viser til sak 38.2022 som styret i NHKF behandlet på sitt styremøte 11. august 2022 (se vedlegg).   Etter innsending til NKK har vi ved jevne mellomrom etterlyst status på saken.  Dessverre gikk ikke alle de ulike championatreglene igjennom ved HS møtet i februar 2023, NKK er derav ikke enda klare til å publisere nytt […]

Damekampen Trøndelag

Damekampen Trøndelag   Vinner småhund: Beagle Varmlis CA Cita med 1. ÅP og May Helen Kjønstad Vinner langbeint: Hygenhund Hh Norma med 1.ÅP og Helene Grytbakk Lillevold. Det var kun de to vinnerne som gikk inn til 1.åp og de ble heldige vinnere av Tracker fått av forbundet Stående fra venstre: Kjersti Christiansen Siv Renaa […]

Stambokføring av Ataxi-status for finskstøver

Til Norske Harehundklubbers Forbund v/avlsrådet for finsk støver. Viser til deres søknad og tidligere korrespondanse angående sentral registrering i DogWeb av DNA-testen for sykdommen «Finnish Hound Ataxia (FHA) / Cerebellar Ataxia (CAFH)» på genet SEL1L. Søknaden er herved innvilget, og DNA-testen er godkjent for testing hos laboratoriet Laboklin. Det vil fra dags dato være mulig […]

Endring av vaksineregler i NKKs konkurransereglement

Skjermbilde_vaksinasjon.PNG

Etter anbefaling gitt i vedtak fra NKKs Sunnhetsutvalg i sak 05b/22, vedtok NKKs Hovedstyre følgende på sitt møte 8-22 i sak 88/22: Per i dag omfatter vaksinasjonskravet kun valpesyke. Endringen som trer i kraft fra og med 1.januar 2023 medfører krav om ytterligere to komponenter: smittsom leverbetennelse og parvo. I tillegg er kravet endret noe […]

Nordisk Mesterskap for støvere 2022

Nordisk Mesterskap for støvere foregår i Tornio, Finland 25.-27. november 2022. Norge deltar med følgende ekvipasjer: finskstøver Brynsåsen’s Lotta til Svein Tore Tveite finskstøver Skrubbhaugens Heidi til Per Arne Pettersen dunker Hagheimen’s Ola til Morten Gaathaug finskstøver Bagskjuldalen’s Trysil-Klara til Morten Gaathaug, fører Terje Ouff Lagleder er Gunleik Hauge, NHKF NHKF ønsker dem lykke til! […]

Søknad om å få Jakt med løs hund inn på UNESCOS kulturarvsliste.

NKKs Hovedstyre hadde en viktig sak til behandling i siste styremøte for oss som jakter med løse hunder. Dette er en sak som SKK har arbeidet med i de siste årene og nå har endelig kennelklubbene i Sverige, Finland og Norge samlet seg om et felles søknadsdokument.   HS Sak 91/22 Eventuelt Vedtak: Hovedstyret støtter […]

Helseundersøkelse DUNKER

 Helseundersøkelsen for Dunker er nå klar for registreringer. Avlsrådet for Dunker har bedt Veterinærhøgskolen om å gjennomføre en helseundersøkelse på Dunker. Undersøkelsen har en rekke spørsmål knyttet til helse og atferd og vil gi avlsrådet en oversikt over forekomsten av ulike sykdommer og atferds-utfordringer – i den grad de finnes. Svaret du legger inn går bare til Veterinærhøgskolen […]

Utstillingsremiering og jaktprøver

NHKF minner om at dispensasjonsperioden for å kunne stille på jaktprøver uten at de er utstillingspremiert er nå utløpt, og fra nå av må hundene igjen være utstillingspremiert for å stille på jaktprøver.