Sluttrapport, forprosjekt arvbarhetsanalyser

Oppfølging av sak 6d) Jaktprøvenes tilleggsregistreringer og 6e) Arvbarhetsanalyser av tilleggsregistreringene på jaktprøver fra RS-2019, sak 6f) fra RS 2021 og sak 6b) fra RS 2023 Gruppa har etter opprettelsen i april 2021 arbeidet for å oppfylle mandat som ble vedtatt på RS i august 2021 (se Sluttrapport fra prosjektet). Siden siste RS 23. april […]

NKKs kommuneundersøkelse 2024

Kjære medlemsklubb i NKK! Vi sender med dette ut en undersøkelse som vi håper dere kan distribuere ut til til deres medlemmer, og svare på selv. Undersøkelsen skal prøve å kartlegge hvordan det er å ha hund i ulike kommuner i Norge, og hvordan det offentlige legger til rette for (eller ikke) å ha hund […]

NM støver 2023

Foto: Rune Hedegart/Harehunden 46-23032 premieliste, NM støver Det er opprettet ei gruppe i Tracker-appen for NM støver 2023 der vi kan følge med hundens dag i skogen for deltakere som har tatt oppfordringen om å bli med på overføringa.NM støver arrangeres lørdag 25. og søndag 26. novemberTo alternativer for å bli med i gruppa NM støver:1. Åpne […]

NM småhund 2023

Tabell, NM småhund 2023, endelig Tabell, NM småhund 2023 etter dag 1premieliste dag 1, 45-23022 Også i år vil det bli liveoverføring med Tracker på våre NM-arrangementer. Stig Østborg og de ansatte hos Dokka Elektronikk gjør det mulig og vil også hjelpe oss med support underveis. Det er opprettet ei gruppe i Tracker-appen for NM […]

Søknad om godkjent ettersøkshund -via Min side

Til klubber og Forbund Søknad om godkjent ettersøkshund- via Min Side Det er åpnet for søknad om godkjenning av ettersøksekvipasjer via «Min side» på www.nkk.no For hunder deltatt på NKKs teminfestede prøver så dukker resultatet opp automatisk dersom prøveleder har lagt inn oppnådd resultat i prøveprogrammet – mangler det resultater må søker kontakte klubb/prøveleder som […]

Endring i championatregler

Viser til sak 38.2022 som styret i NHKF behandlet på sitt styremøte 11. august 2022 (se vedlegg).   Etter innsending til NKK har vi ved jevne mellomrom etterlyst status på saken.  Dessverre gikk ikke alle de ulike championatreglene igjennom ved HS møtet i februar 2023, NKK er derav ikke enda klare til å publisere nytt […]

Damekampen Trøndelag

Damekampen Trøndelag   Vinner småhund: Beagle Varmlis CA Cita med 1. ÅP og May Helen Kjønstad Vinner langbeint: Hygenhund Hh Norma med 1.ÅP og Helene Grytbakk Lillevold. Det var kun de to vinnerne som gikk inn til 1.åp og de ble heldige vinnere av Tracker fått av forbundet Stående fra venstre: Kjersti Christiansen Siv Renaa […]

Stambokføring av Ataxi-status for finskstøver

Til Norske Harehundklubbers Forbund v/avlsrådet for finsk støver. Viser til deres søknad og tidligere korrespondanse angående sentral registrering i DogWeb av DNA-testen for sykdommen «Finnish Hound Ataxia (FHA) / Cerebellar Ataxia (CAFH)» på genet SEL1L. Søknaden er herved innvilget, og DNA-testen er godkjent for testing hos laboratoriet Laboklin. Det vil fra dags dato være mulig […]

Endring av vaksineregler i NKKs konkurransereglement

Skjermbilde_vaksinasjon.PNG

Etter anbefaling gitt i vedtak fra NKKs Sunnhetsutvalg i sak 05b/22, vedtok NKKs Hovedstyre følgende på sitt møte 8-22 i sak 88/22: Per i dag omfatter vaksinasjonskravet kun valpesyke. Endringen som trer i kraft fra og med 1.januar 2023 medfører krav om ytterligere to komponenter: smittsom leverbetennelse og parvo. I tillegg er kravet endret noe […]