Dommersensorer:

Trond Revhaug, leder                 post@asenbygdalm.no

Arild Nygård                                arild.nygard52@gmail.com                

John Anders Nesbakken            thoenognesbakken@combitel.no

Alle henvendelser  vedr. prøver rettes til leder av utvalget.