Dommersensorer:

Trond Revhaug, leder                trond.revhaug@hotmail.com

Arild Nygård                                arild.nygard52@gmail.com                

John Anders Nesbakken            johnandersnesbakken@gmail.com

Alle henvendelser  vedr. prøver rettes til leder av utvalget.