Lover for Norske Harehundklubbers Forbund stiftet 1954, oppdatert 2024