Lover for Norske Harehundklubbers Forbund stiftet 1954 oppdatert 2021