Til Norske Harehundklubbers Forbund v/avlsrådet for finsk støver.

Viser til deres søknad og tidligere korrespondanse angående sentral registrering i DogWeb av DNA-testen for sykdommen «Finnish Hound Ataxia (FHA) / Cerebellar Ataxia (CAFH)» på genet SEL1L.

Søknaden er herved innvilget, og DNA-testen er godkjent for testing hos laboratoriet Laboklin.

Det vil fra dags dato være mulig å få registrert inn resultater sentralt i DogWeb for denne sykdommen på dette genet hos dette laboratoriet.

Det vil kunne ta opptil 1-2 dager før testen er synlig i systemet og mulig å bestille via «Min Side».

Minner om NKKs regler for DNA-testing, der det fremgår at dere må bestille DNA-rekvisisjonsskjema fra NKK som må fremlegges attestert av veterinær sammen med laboratorie-resultatet ved innsending av prøvesvar for sentral registrering.

Dere finner mer informasjon her: https://www.nkk.no/getfile.php/13276498-1565943013/Dokumenter/Helse/DNA-tester/Retningslinjer%20for%20registrering%20av%20DNA-testresultater%20i%20NKKs%20DogWeb.pdf

Dersom hunder som allerede har tatt testen hos godkjent laboratorium ønsker å få innregistrert resultatet i DogWeb, vil det være mulig å få etterregistrert resultatet dersom reglene for DNA-testing ellers er fulgt og resultatet sendes inn sammen med DNA-rekvisisjonsskjema som nå kan bestilles på Min Side.

Testen vil være frivillig, og er ikke et sentralt krav for rasen.

Vennligst informer deres medlemmer om muligheten for sentral registrering av Finnish Hound Ataxia.

 

Med vennlig hilsen

Renate Sjølie
Veterinær, Helseavdelingen
Norsk Kennel Klub