Viser til sak 38.2022 som styret i NHKF behandlet på sitt styremøte 11. august 2022 (se vedlegg).
 
Etter innsending til NKK har vi ved jevne mellomrom etterlyst status på saken. 
Dessverre gikk ikke alle de ulike championatreglene igjennom ved HS møtet i februar 2023, NKK er derav ikke enda klare til å publisere nytt regelverk. 
 
I dag, 1. mars 2023 kom følgende e-post fra NKKs Aktivitetsavdeling:

Det vi kan gjøre, er eventuelt at dere gir beskjed i miljøet om at NKK kan anerkjenne championater etter den nye ordlyden/regelen. Deres er jo godkjent, det er regelverket som en helhet som ikke enda er ferdig godkjent da det stanger i to ulike andre championater.