Helseundersøkelsen som ble gjennomført for dunker er klar.