Oppfølging av sak 6d) Jaktprøvenes tilleggsregistreringer og 6e) Arvbarhetsanalyser av tilleggsregistreringene på jaktprøver fra RS-2019, sak 6f) fra RS 2021 og sak 6b) fra RS 2023

Gruppa har etter opprettelsen i april 2021 arbeidet for å oppfylle mandat som ble vedtatt på RS i august 2021 (se Sluttrapport fra prosjektet).

Siden siste RS 23. april 2023 er det gjennomført arvbarhetsanalyser på vasket datamateriale som vedtatt på RS. Samtlige egenskapsmomenter og tilleggsregistreringer er analysert for rasene Dunker, Finsk Støver og Hamiltonstøver, slik data var tilrettelagt ved forrige analyse sommeren 2022, men på vaskede data (se Sluttrapport).

Sluttrapport fra forprosjekt-130324

Aninovas estimat

Protokoll RS 2024 – signert