Oppdateringskurs for ettersøksdommere og nye kandidater.

KG ettersøk avholder oppdateringskurs for ettersøksdommere.Nye kandidater som ikke har hatt teori kurs, oppfordres til å bli med.Kurset vil bli avholdt på Teams med max 20 deltakere og dommere som ikke har hatt oppdateringskurs de siste årene, vil bli prioritert sammen med kandidater som skal begynne sin utdanning. Dato for kursene er:6. desember kl.18.00- 21.00 […]

NM pall småhund 2021

NM pallen småhunder 2021

                                            Årets NM pall småhunder NM Vinner, Drever Bromdalen’s Pepsi, Trond Harald Dalane NR 2, Drever Kvindølen’s Tussa, Asle Skårdal NR 3, Drever SR Tigg, Ole Martin Stensby 

Nordisk Mesterskap for støvere 2021- Avlyst

  SAK 30.2021 Nordisk Mesterskap for støver, utsatt arrangement fra 2020 NHKF har sendt en henvendelse til Sverige og Finland om hvordan de tenkte om å krysse landegrensene med hunder og deltakere for å komme til Norge i 2021. Svenska Stövarklubben ønsket å komme hvis de ikke ble stoppet av smitterestriksjoner. Finska Stövarklubben meldte avbud […]

NM arrangementene 2020 avlyst

Styret i NHKF hadde styremøte på Teams mandag 26.oktober 2020 og gjorde følgende vedtak:  SAK 28.2020 NM arrangementene 2020 Vedtak: Med bakgrunn i dagens situasjon rundt Covid-19 med økende smitteutvikling på landsbasis og nye nasjonale smittevernregler fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet gjeldene fra midnatt, natt til onsdag 28. oktober, vil NM-arrangementene i 2020 bli avlyst. Vedtak […]

Covid 19 veileder for NHKFs arrangører og deltagere for høstens jaktprøver.aktprøver

NHKF, sammen men Norsk kennelklubb, har fulgt utviklingen mht. Corona nøye, og fortløpende utviklet risikovurderinger. De siste oppdaterte føringer fra NKK ble mottatt ca. 1 august, og legges til grunn for de kommende arrangement i regi av NHKFs medlemsklubber. NHKF har utarbeidet en Covid-19 veileder for våre jaktprøver/arrangementer høsten 2020. Hensikten med veilederen er å […]

Ekstraordinært ledermøte NHKF

NHKF avholdt tirsdag kveld Teams møte hvor 30 ledere fra forbundets klubber og ringer deltok hvor temaet for møtet var stille midler til rådighet for et lånebeløp til NKK. Det trengs midler umiddelbart og NKK har bedt eierne om lån til videre drift for å ungå konkurs. Totalt trengs det ca.10 mill for å kunne […]

Utstillingspremiering og start på jaktprøver 2020/21

vedtak

Med bakgrunn i Corona situasjonen har NHKF søkt NKKs Jakthundkomite om dispensasjon fra pkt. 4 i jaktprøveregelverket vedrørende krav om utstillingspremiering for å kunne starte på jaktprøver sessongen 2020/2021. Eiere som starter på jaktprøver uten å ha vært på utstilling med hunden sin, må stille sine hunder så snart det åpnes for dette fra NKK. […]

Info om drift i NKK fom 1.april

Elektroniske kullregistreringer, eierskifter, omregistreringer og kennelnavnsøknader vil bli behandlet. Avlesing av røntgenbilder: HD, AD, spondylose og ryggsøyle hos dachshund, samt DNA-tester, vil gå som normalt. Les mer her  

NKK permitterer

NKK permitterer flertallet av medarbeiderne i administrasjonen fra 1. april. Frem til det arbeider vi med krisehåndtering og tilrettelegging. Vi har stort inntektstap i forbindelse med korona-relatert stans av alle aktiviteter, og må redusere driftskostnader til et absolutt minimum frem til situasjonen stabiliseres/normaliseres. Permitteringene vil få store konsekvenser for medlemmer, oppdrettere, hundeeiere og andre interessenter. […]

Viktig informasjon vedrørende Corona og smittetiltak

Etter pålegg fra NKK sender NHKF ut følgende informasjon: Forbundsstyret ber om at alle klubber og ringer som ikke har avholdt årsmøtet sitt pr 12/3-2020 utsetter disse inntil videre. Alle klubber og forbund må avlyse alle treninger og arrangementer med umiddelbar virkning. Helsedirektoratet påla 12. mars kl 14 at alle kultur- og idrettsarrangementer og organisert […]