SAK 30.2021 Nordisk Mesterskap for støver, utsatt arrangement fra 2020
NHKF har sendt en henvendelse til Sverige og Finland om hvordan de tenkte om å krysse landegrensene med hunder og deltakere for å komme til Norge i 2021. Svenska Stövarklubben ønsket å komme hvis de ikke ble stoppet av smitterestriksjoner. Finska Stövarklubben meldte avbud med bakgrunn i et vedtak i Finska Kennelklubben der det ikke skal sendes landslag utenlands i 2021. Blant de norske hundene som hadde kvalifisert seg til Nordisk mesterskap i 2020 har NHKF også fått flere avbud. To pga høy alder hos hundene og to andre hunder er døde.
 
Styret i NHKF gjorde følgende vedtak på sitt styremøte 29. september 2021:
Med bakgrunn i innkomne tilbakemeldinger, vedtok NHKF å avlyse Nordisk Mesterskap for støver 2021, der Vestfold Harehundklubb hadde gjort en utmerket jobb med forberedelser både i 2020 og 2021.

NHKF beklager at det heller ikke i 2021 blir Nordisk Mesterskap for støver og takker Vestfold Harehundklubb for all velvilje og arbeidsinnsats som er lagt ned i planleggingen.