Kan ikke svare på enkeltspørsmål

Administrasjonen vil ha minimumsbemanning for å opprettholde tidskritisk saksbehandling.
Ordinære saksbehandlingstider vil ikke kunne overholdes.

Det vil ikke kunne purres på pågående saker. Det vil ikke være anledning til å kontakte avdelingene helse, registrering, aktivitet og organisasjon med spørsmål/purring/oppfølging av pågående eller nye saker.

Telefonlinjene holdes stengt til avdelingene, og epost rundt enkeltsaker vil ikke bli besvart.

Vi henviser til selvbetjente tjenester på NKK Min side og informasjon på våre nettsider. Her kan dere se status på både registrerings-, eierskifte-, røntgensaker mv. Vi vil også søke å utvikle en nettside med de svar på de vanligste spørsmålene – følg med på våre nettsider www.nkk.no/for-hundeeiere.

Medlems-/kontingentspørsmål

Alle endringer i ditt medlemskap kan gjøres på NKK Min side. Har du utfordringer med å få Min side til å fungere – send en epost til medlem@nkk.no.

Ordinær svartid på 3 dager vil ikke kunne opprettholdes.

Har du spørsmål vedr. kontingentinnbetaling/purring/faktura – send en epost til regnskap@nkk.no.

Ordinær svartid på 3 dager vil ikke kunne opprettholdes.

Vi ber om at det ikke purres på allerede sendte eposter.