Representantskapsmøte 2023

RS 2023 nhkf 1

Helgen 22. – 23. april møttes representanter fra harehundklubbene, avlsrådene og raseringene til temamøte og representantskapsmøte. Denne gangen var møtene lagt til Sanner Hotell, Gran på Hadeland    Lørdag startet med temamøte med tre saker; informasjon om den kommende høringen om forskrift om avl på hund, informasjon fra komiteen som reviderer jaktprøvereglene og en demoversjon […]

Retur av Harehunden

325316544 731223561853804 7211817817965517983 n

. Savner du siste utgave av Harehunden? NHKF får mange blader i retur. Har du flyttet og glemt å melde ifra? NHKF setter stor pris på at dere redigerer adressen på «Min side» hos NKK så posten kommer frem. Som alt annet koster porto penger og veldig kjedelig at så mye kommer i retur. Setter […]

Etikkplakat for NKK

NKK

  ETIKKPLAKAT FOR NORSK KENNEL KLUB Disse etiske retningslinjer gjelder for alle enkeltmedlemmer i NKKs klubber og forbund.Det er tre overordnede etiske verdier som er verdt å særskilt merke seg; RESPEKT, TILLIT og FOLKESKIKK NKK er fundamentert på tillit. Tillit til at de som er valgt til ulike verv også har tilstrekkelig respekt for de […]

Retningslinjer for publisering av bilde og film på arrangement

Hovedstyret i NKK vedtok i sak 9/23 Retningslinjer for publisering av bilde og film på arrangement: Vedtak: Hovedstyret vedtok å innta henvisning til retningslinjer for publisering av bilder og film av identifiserbare personer i alle arrangementsregelverk. Retningslinjer for publisering av bilder og film gjeldende for arrangører, deltakere og besøkende på NKKs arrangementer: 1. Før bildet […]

Prisregulering hos NKK fra 1/1-2023

NKK setter opp priser på alle helse – og registreringstjenester, påmeldinger til utstillinger og aktiviteter mv. fra nyttår. Prisøkningen vil være på 6,3%, og er basert på utvikling av konsumprisindeksen (SSB) i perioden 1. juni 2021 til 1. juni 2022. Prisene på de ulike tjenestene justeres med utgangspunkt i bestillingstidspunkt for tjenestene/ påmeldingene.Også grunnkontingent justeres […]

Info til klubbene om rollen som Dyrevelferdskontrollør

En liten orientering til dere om hva NKK har gjort når det kommer til Konkurransedyrforskriften og rollen som Dyrevelferdskontrollør. Forskriften ble gjort gjeldene fra 01.07.21. NKK la ut informasjon på hjemmesiden og sendte også ut informasjon til klubbene i forkant. I forskriften fremkommer det at «Arrangørorganisasjonene skal sørge for at arrangørene har reglementer med de […]

Fritak om kjent HD-status, luzernerstøver

Sak 6a) på Representantskapsmøtet i 2022: Avlsrådet for berner-, jura- og luzernerstøver Fjerne krav om kjent HD-status på Luzernerstøveren Det har over lengre tid vært snakk om å fjerne kravet om kjent HD-status på luzernerstøver i forbindelse med avl. I Sverige ble dette kravet fjernet i 2020. Bakgrunnen for dette vedtaket er at det ikke […]

NM STØVER Aust-Agder 2021

NM for støver arrangeres av Aust-Agder Harehundklubb med stamkvarter på PAN Guarden Åmli Hotel. Adresse: Tveit 38, 4865 Åmli. NM programmet finner dere her Dreiebok dag 1 finner dere her