Styret i NHKF hadde styremøte på Teams mandag 26.oktober 2020 og gjorde følgende vedtak: 

SAK 28.2020 NM arrangementene 2020

Vedtak:

Med bakgrunn i dagens situasjon rundt Covid-19 med økende smitteutvikling på landsbasis og nye nasjonale smittevernregler fra Regjeringen og Folkehelseinstituttet gjeldene fra midnatt, natt til onsdag 28. oktober, vil NM-arrangementene i 2020 bli avlyst.

Vedtak fattet med 4 mot 1 stemme.

Vedtaket gjelder for både NM støver og NM småhund.

 —

Når det gjelder de forestående DM-arrangementene er det opp til arrangørene om de ønsker å kåre en distriktmester eller avholde en ordinær EP. Arrangøren kan selv sette deltaker begrensninger ihht gjeldene smitteverns bestemmelser.

DM-arrangørene står også fritt til å avlyse av smittevernhensyn.

Styret NHKF