NHKF, sammen men Norsk kennelklubb, har fulgt utviklingen mht. Corona nøye, og fortløpende utviklet risikovurderinger. De siste oppdaterte føringer fra NKK ble mottatt ca. 1 august, og legges til grunn for de kommende arrangement i regi av NHKFs medlemsklubber. NHKF har utarbeidet en Covid-19 veileder for våre jaktprøver/arrangementer høsten 2020. Hensikten med veilederen er å gi retningslinjer for NHKFs arrangementer, samt å risikovurdere aktiviteten. Veilederen er tenkt benyttet for arrangører, deltagere og eventuelt andre som trenger informasjon knyttet til våre aktiviteter, eksempelvis kommuner.