KG ettersøk avholder oppdateringskurs for ettersøksdommere.
Nye kandidater som ikke har hatt teori kurs, oppfordres til å bli med.
Kurset vil bli avholdt på Teams med max 20 deltakere og dommere som ikke har hatt oppdateringskurs de siste årene, vil bli prioritert sammen med kandidater som skal begynne sin utdanning.

Dato for kursene er:
6. desember kl.18.00- 21.00

9. desember kl.18.00 – 21.00

Kursene vil bli avholdt på Teams.

Påmelding sendes til Ettersok@nkk.no

Påmeldingen må inneholde:
Navn, adresse, epost og medlemsnr på dommer og kandidater som ønsker å delta.

Husk å angi hvilken dato for hvilket kurs man ønsker å delta på