Sak 6a) på Representantskapsmøtet i 2022:

Avlsrådet for berner-, jura- og luzernerstøver

Fjerne krav om kjent HD-status på Luzernerstøveren

Det har over lengre tid vært snakk om å fjerne kravet om kjent HD-status på luzernerstøver i forbindelse med avl. I Sverige ble dette kravet fjernet i 2020. Bakgrunnen for dette vedtaket er at det ikke foreligger noe krav om kjent HD-status i hjemlandet Sveits, samt at man ikke har sett at kjent HD-status har hatt noen effekt.

Avlsrådet for luzernerstøver i Norge ønsker at krav om kjent HD-status fjernes i forbindelse med avl. Luzernerstøver har aldri hatt problem med Hofteledds Dysplasi i rasen.

Saken ble behandlet på Luzernerringens årsmøte i august 2021 med følgende vedtak:
Kravet til kjent HD-status fjernes for rasen. Vedtaket er enstemmig.
Vedtak:
Styrets innstilling om å støtte avlsrådet ble enstemmig godkjent.

 

Svaret fra NKKs Sunnhetsulvalg er nå kommet, og er vedlagt