NKK 

ETIKKPLAKAT FOR NORSK KENNEL KLUB

Disse etiske retningslinjer gjelder for alle enkeltmedlemmer i NKKs klubber og forbund.
Det er tre overordnede etiske verdier som er verdt å særskilt merke seg;

RESPEKT, TILLIT og FOLKESKIKK

NKK er fundamentert på tillit. Tillit til at de som er valgt til ulike verv også har tilstrekkelig respekt for de ulike meninger som er i organisasjonen og tillit til at disse også forvalter sitt verv etter felles moralske aksepterte prinsipper i tråd med god folkeskikk. NKK har gjennom formålsbestemmelsen samt i øvrige bestemmelser i lovene gitt et utgangspunkt for hva organisasjonen ønsker.

Særlig for tillitsvalgte i NKKs organisasjon:

•     Utnytt aldri din posisjon til å fremme egne interesser på bekostning av organisasjonens.