Prisene på de ulike tjenestene justeres med utgangspunkt i bestillingstidspunkt for tjenestene/ påmeldingene.
Også grunnkontingent justeres med 6,3% til kr 313,- for 2023, i tråd med vedtak på NKKs Representantskapsmøte.

Prisliste registrering

Prisliste helsetjenester

Påmeldingsavgifter til NKK-utstillinger