En liten orientering til dere om hva NKK har gjort når det kommer til Konkurransedyrforskriften og rollen som Dyrevelferdskontrollør.

Forskriften ble gjort gjeldene fra 01.07.21. NKK la ut informasjon på hjemmesiden og sendte også ut informasjon til klubbene i forkant.

I forskriften fremkommer det at «Arrangørorganisasjonene skal sørge for at arrangørene har reglementer med de nødvendige bestemmelsene, og at reglementene blir håndheva. Alle organiserte konkurranseformer for hund er i dag omfatta av reglementer. Arrangørorganisasjonene har ansvaret for å sørge for at disse reglementene oppfyller kravene i konkurransedyrforskrifta fra 1. juli 2021.

NKK har i dag regelverk som oppfyller eller er strengere enn forskriften på mange områder når det kommer til dyrevelferd. Det er likevel behov for noen justeringer og presiseringer i regelverkene i tråd med ordlyden i forskriften. I mars ble fellesbestemmelser for grenene som sorterer under NKKs Sportshundkomite og NKKs Jakthundkomite sendt ut på høring, med frist 6.juni. Her er rollen som Dyrevelferdskontrollør bakt inn. Administrasjonen skal gjennomgå høringssvarene, og NJK og SHK skal få disse til gjennomlesning og innspill, før de skal vedtas av HS. NKK er altså i gang med å oppdatere de ulike regelverkene, men det vil ta tid.  

Selv om våre regelverk ikke er oppdatert, er vi likevel pliktig til å følge Konkurransedyrforskriften.

Administrasjonen anser at rollen som Dyrevelferdskontrollør hører til leder av konkurransen, men arrangør kan oppnevne egen person eventuelt flere ved store arrangementer.

Dyrevelferdskontrolløren skal dokumentere virksomheten skriftlig.

Vi har nå laget en enkel sjekkliste som en hjelp til arrangør for å dokumentere de vurderinger, hensyn og tiltak, som trolig allerede gjøres, men som nå må dokumenteres og som er lagt til rollen som Dyrevelferdskontrollør. 

Ferdigstillelse av sjekklisten har vært et hurtigarbeid, og har sikkert noen mangler – og har heller ikke vært gjenstand for involvering. Vi har her vurdert at det er viktig å få den ut, siden det er mye hundeaktivitet gjennom sommeren. Sjekklista er også lagt på hjemmesiden.

Vi tror konkurransedyrforskriften og rollen som Dyrevelferdskontrollør kan bidra til økt fokus på dyrevelferd både på trening og på konkurranser.