Norske Harehundklubbers forbund har laget en spørreundersøkelse som vi håper du tar deg tid til å svare på. Du vil i den nærmeste fremtid motta en e-post, på e-postadresse hentet fra «min side» til NKK.Viktig!! Gå inn på «min side» på www.nkk.no for å sjekke at du har oppdatert e-postadresse. 

Vi gjør oppmerksom på at for enkelte kan e-posten havne i spam/søppelpost, vennligst sjekk dette og flytt e-posten over til innboksen. Avsender vil se slik ut Norske Harehundklubbers Forbund <invitation@survio.com>; 

Du vil fort oppdage at mange av spørsmålene går på digitalisering av medlemsbladet «Harehunden».Utgifter forbundet med medlemsbladet er den største utgiftsposten som forbundet har.I dag utkommer «Harehunden» i papirutgave og blir sendt ut til samtlige av våre hoved/klubb-medlemmer 4 ganger i året..Vi har erfaring fra at andre hundeklubber/forbund i dag presenterer sine publikasjoner på en digital plattform som hjemmeside, facebook og så videre.Det gir dere tilgang til «Harehunden» via PC, Nettbrett og Mobiltelefon.

Forbundsstyret ønsker å få tilbakemelding fra flest mulig medlemmer om dette kan være en vei å gå. 

Vi har valgt å legge ut de siste 4 siste utgavene av Harehunden på hjemmesiden www.nhkf.net slik at dere kan danne dere et inntrykk av hvordan det vil ta seg ut på en digital plattform. 

Sterk oppfordring!! Kjenner du til medlemmer som ikke er på digital plattform, vennligst hjelp disse med å gjennomføre spørreundersøkelsen. Disse personene vil være av stor betydning for et eventuelt beslutnings grunnlag.Vi vil presisere at det pr dags dato ikke er fattet noen beslutning, men at oppriktige tilbakemeldinger fra medlemmene vil danne grunnlag for hvorledes «Harehunden» kan distribueres i fremtiden.

Vennligst hilsen

Norske Harehundklubbers forbund

Styret