Situasjonen har forverret seg fra alvorlig til kritisk og det vil ikke være mulig å opprettholde en minimumsdrift av NKK i 2. halvår 2020, uten betydelig tilførsel av kapital. Det arbeides både med søknad om krisepakke og lånefinansiering med statsgaranti. Dette vil kunne bedre likviditetssituasjonen noe, men vil ikke være tilstrekkelig for å sikre drift av NKK ut 2020. Administrasjonen og HS arbeider kontinuerlig med ytterligere tiltak for sikre nødvendig finansiering av videre drift.

Teksten er hentet fra HS møte referat mandag 20.april.