EKSTERIØRDOMMERKONFERANSE PDF Skriv ut E-post
tirsdag 10. februar 2015 17:00

Et dommerbord i forgrunnen med sine rasekompendier og andre papirer i fullt arbeid.

Bak sees lyttende hundeeiere og andre deltakere som ikke var dommere.

Et dommerbord i forgrunnen med sine rasekompendier og andre papirer i fullt arbeid. Bak sees lyttende hundeeiere og andre deltakere som ikke var dommere. Foto Rune Hedegart.

 

 

 

 

 

 

 

 

Norske harehundklubbers forbund var arrangør av eksteriørdommerkonferanse for dommere på harehundrasene på Gardermoen 7. og 8. februar 2015. Det deltok 18 dommere. I tillegg var det en del personer involvert fra raseringene og klubber, som også fikk nyttig lærdom på konferansen.

Det var denne gangen hovedfokus på rasene finsk støver, hamilton støver og drever. Rasenes historie og kjennetegn ble kort presentert av en som kjenner rasen godt. Hunder fra hver rase ble vist fram. Dommerne bedømte de framviste hundene gruppevis, og man avsluttet hver rase med å diskuterte bedømmelsene i plenum. Dette for å nivellere skjønnet og sette fokus på spesielle eksteriøre forhold ved rasen, ikke minst om det er noen «obs-punkt» dommerne bes følge med på. På kvelden lørdag 7. februar ble presentasjonsfilmer vist av rasene. Det er laget eller er under utarbeidelse kompendium for hver rase, som tar for seg standarden med bilder og kommentarer.

 

De norske rasene ble også gjennomgått, men ikke like grundig. I 2008 var det en egen konferanse for de norske rasene. Nå er det et håp at det kan arrangeres en tilsvarende konferanse for de resterende harehundrasene før det går alt for lang tid.

Alle de presenterte hundene ble fotografert i tenkelige og utenkelige vinkler og positurer. Sammen med dommergruppenes vurderinger kan det danne et oppslagssted for dommerne og andre for å justere sitt skjønn.

Ei meget velkroppet drevertispe, som var til «bedømmelse». Men heller ikke denne var perfekt, etter at dommerne hadde fått sett og kjent på den! Generelt ble alle de foreviste hundene vurdert strengere på konferansen enn hva de hadde fått på sine kritikker på ordentlige utstillinger. Kanskje ikke så rart når flere dommere får relativt god tid til sammen å vurdere hundene?

Fotos: Rune Hedegart

Sist oppdatert onsdag 11. februar 2015 08:02
 
BLYSEIER FOR NJFF I STORTINGET PDF Skriv ut E-post
tirsdag 03. februar 2015 22:15

Stortinget vedtok i dag med 79 mot 16 stemmer å lempe på blyforbudet. Forslagsstillerne vektla at verken forskere eller forvaltning har framlagt ny kunnskap om at blyhagl er skadelig på fastmark.

NJFF forventer nå at vedtaket raskt blir satt ut i livet.

Sist oppdatert tirsdag 03. februar 2015 22:20
 
NKK'S ROVDYRPOLICY PDF Skriv ut E-post
mandag 02. februar 2015 19:33

Under NHKF's RS møte 2014 ble det fattet vedtak om å anmode Hovedstyret i NKK å evaluere sin Rovdyrpolicy. Med bakgrunn i dette sendte NKK et forslag til endringer ut på høring til alle klubber og forbund med svarfrist 18. desember 2014. Hovedstyret hadde et revidert endringsforslag til behandling på HS møtet 28.januar 2015.

Hovedstyret vedtok flg rovdyrpolicy.

  • NKK skal arbeide for å ivareta interesser til hund og hundeeier. Hundevelferd er styrende.
  • NKK skal aktivt arbeide for at det fortsatt skal være mulig å ha hund løs i utmark utenfor båndtvangstiden.
  • Naturens mangfold må forvaltes på en slik måte at det fortsatt skal være mulig å drive jakt og friluftsliv med hund på tradisjonsrik måte også i framtiden.
  • Alt levende skal respekteres, og høsting av naturens ressurser må foregå i tråd med lov/forskrift fra de nasjonale myndigheter på en slik måte at naturens mangfold ivaretas.
  • NKK skal være en aktiv påvirker i arbeidet med lover og forskrifter når det gjelder rovviltforvaltning.
  • NKK skal aktivt arbeide for å ivareta de lange tradisjonene vi har i Norge med bruk av jakthunder under ut øvelse av jakt, også med løshund.
Sist oppdatert mandag 02. februar 2015 21:41
 
HUSK FRISTEN 15. FEBRUAR PDF Skriv ut E-post
søndag 01. februar 2015 19:20

Vi minner om fristen for forslag på kandidater til Forbundets styre, komiteer og avlsråd som skal sendes til valgkomiteens leder, på  e-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

Saker som ønsket fremmet på Representantskapsmøtet den 26. april har samme frist, og skal sendes til sekr. Mette Køhler Bjørkkjær, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere JavaScript for å kunne se adressen

 
Blyforbudet oppheves PDF Skriv ut E-post
fredag 30. januar 2015 10:02

Endelig flertall på stortinget for å tillate bruk av blyhagl igjen.

Saken ble behandlet i energi og miljøkomiteen 29.01.15 og flg innstilling (145 S) ble oversendt til Stortinget for behandling 3. februar d.å.

Komiteens tilråding:

Tilrådingens romertall I og II fremmes av Arbeiderpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet. Komiteen har for øvrig ingen merknader, viser til dokumentet og rår Stortinget til å gjøre slikt vedtak:

I

Stortinget ber regjeringen legge til rette for å tillate bruk av blyhagl til jakt utenfor våtmarksområder og skytebaner.

II

Stortinget ber regjeringen følge utviklingen i bruk av blyhagl, og innhente mer kunnskap om de helsemessige konsekvenser ved bruk av blyhagl på jakt.

III

Dokument 8:55 S (2013–2014) – representantforslag fra stortingsrepresentantene Eva Kristin Hansen, Trond Giske og Dag Terje Andersen om å tillate bruk av blyhagl utenfor våtmarksområder og skytebaner – vedlegges protokollen.

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 29. januar 2015

Sist oppdatert fredag 30. januar 2015 10:12
 
«StartForrige12345678910NesteSiste»

Side 1 av 26
 

Annonsører

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner