Til klubber og Forbund Søknad om godkjent ettersøkshund- via Min Side Det er åpnet for søknad om godkjenning av ettersøksekvipasjer via «Min

Viser til sak 38.2022 som styret i NHKF behandlet på sitt styremøte 11. august 2022 (se vedlegg).   Etter innsending til NKK

Damekampen Trøndelag   Vinner småhund: Beagle Varmlis CA Cita med 1. ÅP og May Helen Kjønstad Vinner langbeint: Hygenhund Hh Norma med

Til Norske Harehundklubbers Forbund v/avlsrådet for finsk støver. Viser til deres søknad og tidligere korrespondanse angående sentral registrering i DogWeb av DNA-testen

Helseundersøkelsen som ble gjennomført for dunker er klar.

Etter anbefaling gitt i vedtak fra NKKs Sunnhetsutvalg i sak 05b/22, vedtok NKKs Hovedstyre følgende på sitt møte 8-22 i sak 88/22:

Nordisk Mesterskap for støvere foregår i Tornio, Finland 25.-27. november 2022. Norge deltar med følgende ekvipasjer: finskstøver Brynsåsen’s Lotta til Svein Tore

NKKs Hovedstyre hadde en viktig sak til behandling i siste styremøte for oss som jakter med løse hunder. Dette er en sak

Les Harehunden her: