Eliteprøver 2024

46-24001 Østfold Harehundklubb 24.-25.02.202446-24005 Trøndelag Harehundklubb 25.-28.01.202446-24006 Vestlandets Harehundklubb 03.-04.02.202446-24007 Sørlandets Harehundklubb 08.-11.02.202446-24008 Helgeland- og Namdal Harehundklubb 08.-11.02.202446-24009 Aust Agder Harehundklubb 17.-18.02.2024

Eliteprøver 2023

 46-23002 Telemark Harehundklubb 25.-26.02.202346-23003 Vestlandets Harehundklubb 04.-05.02.2023 46-23004 Aust Agder Harehundklubb 10.-11.02.2023 46-23005 Sørlandets Harehundklubb 16.-19.02.202346-23010 Vestoppland Harehundklubb, Valhall 16.10.-17.10.202346-23011 Telemark Harehundklubb 02.-03.12.202346-23012 Norsk Harehundklub 07.-10.12.202346-23013 Vestlandets Harehundklubb 02.-03.12.202346-23014 Telemark Harehundklubb 02.-03.12.202346-23015 Gudbrandsdal Harehundklubb, DM distrikt 4 28.-29.10.2023_46-23016 Vestoppland harehundklubb 11.-12.11.202346-23017 Aust Agder Harehundklubb 24.-25.11.202346-23018 Romerike Harehundklubb 25.-26.11.202346-23020 Hedmark Harehundklubb 25.-26.02.2023 46-23021 Østfold Harehundklubb 25.-26.02.202346-23022 Buskerud Harehundklubb 01.-02.11.202346-23023 […]