46-23002 Telemark Harehundklubb 25.-26.02.2023
46-23003 Vestlandets Harehundklubb 04.-05.02.2023
 46-23004 Aust Agder Harehundklubb 10.-11.02.2023
 46-23005 Sørlandets Harehundklubb 16.-19.02.2023
46-23010 Vestoppland Harehundklubb, Valhall 16.10.-17.10.2023
46-23011 Telemark Harehundklubb 02.-03.12.2023
46-23012 Norsk Harehundklub 07.-10.12.2023
46-23013 Vestlandets Harehundklubb 02.-03.12.2023
46-23014 Telemark Harehundklubb 02.-03.12.2023
46-23015 Gudbrandsdal Harehundklubb, DM distrikt 4 28.-29.10.2023_
46-23016 Vestoppland harehundklubb 11.-12.11.2023
46-23017 Aust Agder Harehundklubb 24.-25.11.2023
46-23018 Romerike Harehundklubb 25.-26.11.2023
46-23020 Hedmark Harehundklubb 25.-26.02.2023
 46-23021 Østfold Harehundklubb 25.-26.02.2023
46-23022 Buskerud Harehundklubb 01.-02.11.2023
46-23023 Hedmark Harehundklubb, DM distrikt 2 04.-05.11.2023
46-23025 Telemark Harehundklubb, DM distrikt 3 06.-07.11.2023
46-23026 Trøndelag Harehundklubb, DM distrikt 1 04.-05.11.2023
46-23028 Østerdalen Harehundklubb 11.-12.11.2023
46-23029 Buskerud Harehundklubb 25.-26.11.2023
 46-23030 Nord Norge Harehundklubb 25.-28.02.2023
46-23031 Trøndelag Harehundklubb 11.-12.11.2023, Dunkerpokalen
46-23032 Nord-Trøndelag Harehundklubb 25.-26.11.2023, NM støver
46-23033 Sørlandets Harehundklubb 09.-10.11.2023
 46-23034 Nord-Trøndelag Harehundklubb 26.-29.01.2023