Det er utstillingsessong og mange av dere skal inn i ringen for å få bedømt hundene deres.NKks administrasjon har fått en henvendelse knyttet til bedømmelsen av krysningshunder i tråd med tidligere vedtak i HS, og har vært i kontakt med Dommerutdanningskomiteen (DUK) om saken.Temaet og vedtaket synes å være kjent for noen dommere og ikke andre, og kanskje heller ikke så kjent blant alle aktuelle hundeeiere, det er derfor viktig at dere som har en 1. eller 2. generasjons innkryssningshund opplyser om dette til utstillingsdommer.Vedtaket fra NKKs hovedstyret i møte 26.8.2004, sak 171/04: