Harehunden nr 2/2018 er sendt ut til medlemmene. Dessverre kommer en del i retur med beskjed om ufullstendig adresse. Årsaken til dette er i de fleste tilfellene at medlemmet har fått vei-adresse med husnummer.
Oppfordrer alle som har fått ny adresse til å sjekke at du er registrert med riktig adresse og oppdatere hvis du fortsatt ligger inne med den gamle. Dette kan gjøres via «Min side» på www.nkk.no eller ved å kontakte medlemsansvarlig i harehundklubben.