Referat fra møte i Sunnhetsutvalget NKK 21/10-2015, se sak 10

 

I etterkant av vedtaket har Norske Harehundklubbers Forbund bedt Sunnhetsutvalget ved Kristin Eikeseth komme med en presisering vedrørende tolkningen av vedtaket. 

Under kan dere lese brevet som bekrefter endelig praksis for registrering av kull.