Dersom revisjonskomitéens forslag til nye jaktprøveregler fra og med sesongen 2019/20 blir vedtatt på førstkommende RS, vil uttakskriteriene til småhund-NM bli endret. Dette innebærer at første og andre start i den prøvesesongen vi nå går inn i, kan eller vil være avgjørende for å få starte småhund-NM i 2019. Les mer om de foreslåtte uttakskriteriene i dokumentet under.

Påmelding skjer sentralt til NHKF v/teknisk arrangør (harehundklubb). I og med at rangering til NM-uttaket også baseres på prestasjoner oppnådd på den første og andre starten i Norge den foregående prøvesesongen, er hunde-eier i tillegg til ordinær påmelding også ansvarlig for å fylle ut et tilleggs-skjema for at disse resultatene skal komme hunden til gode ved uttaket (skjemaet vil bli lagt ut på NHKFs hjemmeside). Skjemaet må sendes digitalt til arrangørklubben innen påmeldingsfristens utløp.