I fjor ble vi pålagt av NKK å følge kalender-år og ikke prøvesesong som tidligere. Dette kravet ble presisert flere ganger overfor klubbene i forbindelse søknadsfristen 31.oktober 2019. Vinterprøvene, dvs prøver i januar-februar 2020 er det 2. korrekturlesing på i disse dager (korrekturlesinga gjelder alle prøvesøknader i 2020). 

Klubbene vil få tilgang til å administrere prøvene for 2020 ca. midten av desember… Først da blir de synlige for arrangørene.