En ulvebestand i Sverige på 180 dyr er nok, fastslår miljøminister Lena Ek. Den sterkt innavlede stammen som i dag er beregnet til ca 350 dyr, skal etter den nylig lanserte planen halveres i løpet av en periode som strekker seg over år. Samtidig skal det settes ut ubeslektede individer for å kunne få en mindre, men sunnere stamme. Naturvernerne fortviler, mens jegerne reagerer med forsiktige optimisme. NRK, Østfold har mer.