Endring

Fra 1.januar 2015 er alle harehundraser tilsluttet NHKF fritatt fra kravet om stor- Cert.

Retningslinjene for storcert finner dere her