I enkelte distrikter, særlig i kyststrøkene langs Oslofjorden og på Sørlandet, er det svært mye flått, men utbredelsen øker over hele landet. Huggormen er det også mange nysgjerrige, og eller uheldige hunder som smertelig får føle på kroppen.

 

Flåtten gir sjelden sykdom på hunder, men det kan forekomme at de blir smittet av borreliose og erlichiose. Symptomer ved slik sykdom er kort oppramset feber, nedsatt allmenntilstand, halthet, smerter i ledd eller nakke eller neurologiske symptomer.

Det er veldig vanskelig å stille en sikker diagnose på dette, og anbefalingen er derfor å unngå risiko ved å bruke flåttbeskyttende midler. Disse er veldig effektive og flåtten unnlater å suge blod fra behandlede hunder. Valget står mellom halsbånd eller dråper.

Dersom man er uheldig og opplever at hunden blir bitt av huggorm, så skal den være så rolig som mulig og helst bæres. Dette kan innimellom være vanskelig, men gå i alle fall rolig med hunden i bånd. Ring dyrlege med en gang. Veterinæren vil gi intravenøs væske, antiserum og evt. antibiotika. Kortison eller » ormetabletter» ble brukt tidligere, men mange veterinærer har sluttet å anbefale dette. Dersom man er tidlig inne til behandling er prognosen vanligvis god.