NHKF minner om at fristen for å sende inn søknad om momskompensasjon 2017 er 1. juli. Alle våre medlemsklubber og ringer oppfordres til å sende inn sin søknad så snart årsmøtet er avholdt. Momskompensasjonsskjemaet må fylles ut med opplysninger om klubben/ringen og søknadsbeløpet.

Det kan ikke søkes om momskompensasjon flere steder samme år.

NKK ber om at søknadene skal skje elektronisk til følgende mailadresse: momskompensasjon@nkk.no