Norske Harehundklubbers Forbund og Tracker har i en lengre periode jobbet med å få på plass en samarbeidsavtale, en avtale som strekker seg over de neste tre årene. NHKF er nå glade for å kunne presentere deler av avtalen for sine medlemsklubber og spesielt NHKFs dommere som er en prioritert kundegruppe i avtalen. Tracker sponser NHKF sentralt med 10 peilere pr. år, 5 av disse går direkte til premier i jaktprøver som etter Tracker og NHKFs syn har stor profileringsverdi. De øvrige 5 kan klubber og ringer etter søknad til NHKF bli tildelt til det formål som de måtte ønske, f. eks. til utlodning ved jubileum, premie, gave etc.Tracker lanserer i disse dager en ny sender ved navn ARTEMIS, dessverre er produksjonen til Tracker noe forsinket og forhandlerne til Tracker i Norge kan ha problemer med leveranse, i de tilfeller Tracker ikke kan levere Artemis vil de erstatte med Supra dersom kundene ønsker det, men det jobbes intenst fra den norske hoved importøren om få flere av de nye produktene til Norge. NHKF har sendt en dommeroversikt til Tracker slik at våre dommere blir prioritert og sikret rabatter ved kjøp, fremforhandlet pris for peil er kr. 5995,- og kr. 500 for lisens, rabatten gjelder kun for dommere tilsluttet NHKF. Ta kontakt med en lokal Tracker forhandler for nærmere avtale, og husk dommerkortet ditt.