Årets RS ble avholdt på Best Western Hotel Gardermoen 25 og 26. april. Lørdagen var satt av til temamøter hvor Hans Chr Pedersen holdt et foredrag om haren og hva som er mulige årsaker til den synkende bestandsutviklingen av hare i store deler av landet.

Sverre Hennum refererte fra årets eksteriørdommerkonferanse tidligere i vår, rasekompendiene kan leses under regler og håndbøker på hjemmesiden.

Søndag kunne forbundsleder Stein Wahlstrøm ønske de fremmøte velkommen til årets RS og overlate ordet til representantskapets ordfører Kjell Jan Moseid som også denne gangen ledet RS på en fremragende måte. Foruten vanlige RS saker som gjennomgang av årsberetning, regnskaper og valg var det spesielt en sak som hadde fått mye forhåndsomtale, søknad fra avlsrådet for finsk støver om registreringssperre på finsk støver. Sørlandets HK hadde meldt inn et krav til RS om utsettelse av reg. sperre pga mangel på nødvendig dokumentasjon men dette ble nedstemt og avlsrådets forslag ble med stort flertall sendt videre til endelig behandling i NKK’s sunnhetsutvalg høsten 2015.

Til det nye Forbundsstyret ble det valgt en ny representant: Arild Eftedal (Vestfold) 1 år, Arild Nygård ble valgt som ny nestleder for 2 år etter Trond Revhaug som ikke tok gjenvalg. Sjur Danielsen (ny) Østfold) 1. varamedlem og Kjell Myrås (ny) Norsk som 2. varamedlem.

Følgende personer fikk tildelt NHKFs hederstegn, Trond Revhaug, Carl Johan Rimstad, Svein Egil Gravråk, Per Harald Sivesind, Sigmund Johansen, Tom Wenger og Stein Wahlstrøm for fremragende innsats i utvalg, klubber og forbund gjennom mange år.

Referat fra RS er lagret under «Om NHKF»