RS-referatet er lagt inn under hovedmenyen OM NHKF

«Igjen et fredelig og vel gjennomført RS…..»  ja, det var  slik forbundsleder Stein Wahlstrøm begynte da han søndag ettermiddag (27. april) takket representantene for det som hadde vært nettopp det: – et representant­skaps­møte vel tilrettelagt og uten særlige meningsforskjeller. På godt og vondt, kan en kanskje si. For mangel på saker som skaper diskusjon og engasjement er ikke nødvendigvis bare et pluss.

 

Saklig, kreativ meningsutveksling bringer ofte en organisasjon framover, men i år var det ikke fremmet en eneste sak fra medlemsklubbene, kun to fra forbundsstyret selv.

1)      Forbundsstyret ønsket å videreføre Rovdyrutvalgets videre drift, noe de fikk enstemmig støtte til.

2)      Forbundsstyret ønsket  å be Hovedstyret i NKK om å evaluere NKKs rovdyrpolisy. Av de 39 stemmeberettigede var det kun én som stemte i mot.

 

Til det nye Forbundsstyret ble det valgt to nye representanter: Arild Nygård fra Norsk Harehundklub og Dag Rune Løvberg fra Trøndelag Harehundklubb. De erstatter Kåre Usterud og Carl-Johan Rimstad som begge frasa seg gjenvalg etter fire år.

Som det framgikk i årsberetningen var endring av jaktprøveregler en stor og viktig sak i virksomhetsåret 2013. Endringen vil gjelde fra førstkommende prøvesesong. De nye reglene ble gjennomgått på «temamøtet»  på lørdag. Klubbene forplikter seg nå til selv å oppdatere sine dommere og fikk med seg DVD-er som skal bistå de som skal holde kurs for både eksisterende dommere og for nye dommeraspiranter.

Medlemsutviklingen i NHKF er dessverre som i de øvrige hundeklubbene, negativ. Per 1. januar 2014 hadde Forbundets klubber 3084 medlemmer, en nedgang på 84 fra året før.