Årets Representantskapsmøte (RS) som ble avholdt på Gardermoen i helga 20. og 21. april, ga enstemmig tilslutning til forslaget om nye jaktprøveregler. (Se pdf-fil under) Alle representantene syntes å være godt forlikte etter et ryddig og vel gjennomført møte, godt ledet av rutinerte RS-ordfører, Kjell Jan Moseid.

 

Rett før representantskapsmøtet startet søndag morgen, endret regelkomiteen sitt opprinnelige forslag om at to RR (rådyrrenhetsprøver) skulle kunne erstatte én 1. ÅP for kvalifisering til eliteklasse. Regelkomiteens leder, Trond Revhaug, redegjorde for dette og noen andre små justeringer. Etter det ga samtlige 42 stemmeberettigede sitt ja til nye jaktprøveregler, gjeldende fra 2014/15.

 

 

 

 

 

 

 

Leder i regelkomiteen, Trond Revhaug, redegjør for nytt regelverk.

 

For å gi Forbundet mer betalingsevne til ønskede aktiviteter og pålagte kostnader, foreslo Trøndelag Harehundklubb å heve kontingenten med kr 50, 20 kroner mer enn det forbundsstyret selv hadde foreslått. Trøndelag Harehundklubbs forslag  ble enstemmig vedtatt. Endringen vil først gjelde fra neste år, i 2014. . Kontingenten til forbundet har for øvrig ikke vært hevet siden 2007.

Fjorårets dobbeltutgave av årboka ble solgt til rundt 70 personer,  rundt 2 % av den totale medlemsmassen. Styret mente derfor at ressursbruk kontra nytteverdi tilsa at årboka ikke er liv laga. Uten innsigelser ble årboka enstemmig vedtatt nedlagt.

Årets valg var i helt i tråd med valgkomiteens forslag. I styret ble Anne Marit Olsen, som har sittet i to år, erstattet med Sverre Hennum fra Buskerud.

Forbundsstyret med sekretær. Fra venstre leder Stein Wahlstrøm, varamedlem Anne Gjulem, Carl-Johan Rimstad, Trond Revhaug, sekr. Mette Køhler Bjørkkjær, Kåre Usterud og Sverre Hennum

 

 

 

 

 

 

Styret med sekretær anno 2013: f.v. leder Stein Wahlstrøm, 1. varamedl. Anne Gjulem, Carl-Johan Rimstad, nestleder Trond Revhaug, sekr. Mette Køhler Bjørkkjær, Kåre Usterud og nyvalgt styremedl. Sverre Hennum (foto Håvard Amdal)

 

 

 

 

 

Dette er kun et lite utdrag av saker som ble behandlet. Mer detaljert RS-referat kommer senere.