Alle representantene syntes å være godt forlikte etter et ryddig og vel gjennomført Representantskapsmøte på Gardermoen i helga 21. og 22. april.

 

Foruten valg, var nye vedtekter og bestemmelse om å gjenoppta trykking av årbøker noen av hovedsakene som ble drøftet og vedtatt på årets RS-møte.

For øvrig fikk NHKFs styre mandat fra RS til å utnevne komiteen som skal arbeide med revisjon av jaktprøvereglene. Representantene ga klart uttrykk for at regelverket er bra, og at det kun er små justeringer som er påkrevd. Språkvask for å gjøre reglene lettere forstålig og konkurransereglene til NM og DM, er elementer i regelverket som mange mente burde endres. Under Hovedmeny og Om NHKF finner du en undermeny som heter RS-referat. Der kan du lese hele referatet.

 

 

Selv om en kvinneandel på bare 12,5 % i vårt moderne Norge ikke er mye, så var det allikevel ny rekord i RS-møtenes historie. Her ser vi forbundsleder Stein Wahlstrøm omgitt av de seks kvinnlige deltakerne. Fra v. Anne Marit Olsen, Marianne Grønvold, Janne Sandbakken, Stein Wahlstrøm, Heidi Sageng, Mette Køhler Bjørkkjær og Berit H. Seljåsen