NM STØVER Østerdalen 2016
Norgesmester og kongepokalvinner
NR 1 Finskstøver TD AYLA , Terje Solvang 403 kp, CACIT
NR 2 Finskstøver RITVA, Jocob Olimstad, 385 pp, 400 kp, res. CACIT
NR 3 Hamiltonstøver GUFFEN, Gunnar Harmann, 384 pp, 400 kp

NR 4 Finskstøver BELGER DU NORD WILLY, Espen U. Johansen, 381 pp, 395 kp

NR 5 Dunker Jf SENTA,Jon Torstein Bonslet, 379 pp, 395 kp