Det benyttes i dag elektroniske kritikker fra utstillinger. Det betyr at så fort dommeren har sluttført bedømmingen av en hund vil kritikken foreligge på nett og kan leses via smarttelefon Ipad eller en PC.  Resultater fra alle utstillinger m kritikker for den enkelte hund kan leses her

NHKF oppfordrer allu utstillingsansvarlige Harehundklubber om å printer tilgjengelig for utskrift av krittikskjemaer under utstillingen slik at de som ønsker å få med seg kritikken fra utstillingen får dette.