Vi minner klubbene på at fristen for å sende inn forslag på saker som ønskes behandlet på RS er 15. februar. Det samme gjelder forslag på representanter til styret, komiteer og avlsråd i NHKF.