Registrerte avkom harehundraser 2019

Grunnlaget er hentet fra NKKs statistikker.