De norske harehundrasene i sum stiger i populæritet. Særlig hygen får et godt løft oppover. Dunkeren har tatt igjen finskstøveren og er nå den største langbeinte rasen. Finskstøveren er nede på det laveste registreringstallet på mange tiår. Av de kortbeinte er beagle og drever like store. En skylder imidlertid å gjøre oppmerksom på at rasene nå er så små, at en to, tre tomme tisper fort gjør store utslag på statistikken. Dermed skal en være forsiktig med å trekke for vidtgående konklusjoner. 

RASER

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Beagle

287

286

279

255

398

317

297

243

Drever

227

280

207

253

295

245

199

244

SUM SMÅHUND

514

566

486

508

693

562

496

487

               

 

Dunker

132

148

131

185

201

124

142

162

Haldenstøver

21

19

18

15

9

20

39

10

Hygenhund

30

39

27

17

52

37

14

53

Sum norske raser

183

206

176

217

262

181

195

225

               

 

Finskstøver

246

200

243

229

194

136

185

134

Hamiltonstøver

120

96

54

79

53

32

52

89

Istarski støver

5

7

Luzernerstøver

36

36

19

18

7

26

27

16

Russisk støver

15

8

17

29

25

21

Schillerstøver

7

24

8

15

11

Schweizerstøver

37

44

34

14

30

12

18

15

Smålandstøver

Sum utenlandske støverraser

446

376

394

356

301

235

322

293

Sum norske raser

183

206

176

217

262

181

195

225

SUM ALLE LANGBEINTE

629

582

570

573

563

416

517

518