Tallene er hentet fra NKKs statistikker.

Registreringer 2016